ulica

Architektura – różnorodność budowli

11 listopada 2017 Adminek 0

Architektura jest szeroko pojmowaną sztuką projektowania i formowania budowli. Pojęcie to dotyczy nie tylko architektury budynków, ale również dróg, mostów, terenów rekreacyjnych, całych osiedli czy miast. Przez architekturę budowli rozumiemy nie tylko jej wygląd zewnętrzny, ale także np. rozkład pomieszczeń, rozmieszczenie poszczególnych obiektów czy urządzeń. Zadaniem architekta jest zapewnienie estetyki obiektu przy jednoczesnym zachowaniu jego […]